بذرپیازتاکی ژاپن

بذرپیازتاکی ژاپن

بذر پیاز تاکی محصول کشور ژاپن ورقمی هیبرید و پربار و پیاز زرد میباشد
مناسب برای کشت فضای بازبذر پیاز زرد هیبرید قیصر تاکی روز کوتاه در مقایسه با سایر واریته ها، طی دوره رشد، به کمترین روز حدود (12-11) ساعت نیازمندند . زمان لازم برای برداشت محصول ، حدود 5 تا 6 ماه به طول می‌انجامد به همین خاطر ارقام روز کوتاه در پاییز کشت و در اواخر زمستان یا اوایل بهار برداشت می‌شوند.جهت سفارش محصول تماس بگیرید.ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات