سم علفکش اتلانتیس

سم علفکش اتلانتیس

 آتلانتیسatlantis علفکشی سیستمیک انتخابی و دو منظوره است که پس از تماس با برگهای علفهای هرز ، ماده موثر آن داخل آوندهای چوب و آبکش بطرف بالا و پائین گیاه حرکت می‌کند . طرز تاثیر آتلانتیس جلوگیری از سنتزآنزیم استوهیدروکسی اسید می‌باشد . وجود ماده ایمن کننده در علفکش آتلانتیس  موجب بالا رفتن خاصیت انتخابی آتلانتیس در گندم می‌شود بدون آنکه تاثیری در اثر علفکشی آن بگذارد ماده ایمن کننده بصورت یک کاتالیزور عمل می‌کند وموجب تجزیه سریع مواد موثر علفکش آتلانتیس در گندم می‌شود .بعد از سمپاشی با آتلانتیس  مواد موثر این علفکش به سرعت توسط علفهای هرز حساس جذب شده و در طول 48 ساعت بعد از سمپاشی  رشد علفهای هرز حساس متوقف می‌شود . با توجه به شزایط اقلیمی هر منطقه ، 5 تا 7 روز بعد ازسمپاشی ، اولین علائم تاثیر علفکش بصورت رنگ پریدگی علفهای هرز دیده می‌شود . 10 تا 14 روز پس از سمپاشی رنگ علفهای هرز زرد شده و بافت‌های مرده در علفهای هرز ظاهر می‌شود و بالاخره 4 تا 6 هفته پس از سمپاشی با آتلانتیس ، مرگ کامل علفهای هرز حساس روی می‌دهد .جهت سفارش محصول تماس بگیرید.ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات