سم علفکش کانسیل اکتیو

سم علفکش کانسیل اکتیو

این علف کش مختص مزارع برنج تولید و عرضه شده است و محصول شرکت بایر آلمان است. این سم را می‌توانید در کشت نشانی و مستقیم مورد استفاده قرار دهید. کانسیل اکتیو بدون نیاز به سمپاشی مجدد علف‌های هرز شالیکاری و نشاکاری را در طول فصل استفاده از بین می‌برد.

این علف کش به راحتی قابلیت کنترل علف‌های هرز مقاوم به خانواده سولفونیل اوره را دارد و می‌توان آنرا با سایر علف کش‌های برنج به صورت مخلوط مورد استفاده قرار داد.کانسیل اکتیو (COUNCIL ACTIV) یک علف کش سیستمیک و تماسی است که برای کنترل علف هرز بندواش در شالیکاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این علف کش ترکیبی از دو سم تریامافون + اکانسیل اکتیو با مهار فعالیت آنزیم ALS ( استولاکتات سینتاز) از رشد علف‌های باریک برگ و پهن برگ جلوگیری می‌کند. این سم باعث رنگ پریدگی قسمت‌های بالایی و زیرین برگ‌های علف هرز شده و پس از یک هفته رشد آنها را متوقف می‌کند و در نهایت پس از گذشت ۳ هفته موجب مرگ علف‌های هرز می‌شود.توکسی سولفورون است که به صورت پس رویشی و پیش رویشی در مزارع برنج کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.جهت سفارش محصول تماس بگیرید.ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات