سم قارچکش سیگنوم

سم قارچکش سیگنوم

سیگنوم قارچکشی است با عملکرد حفاظتی (پیشگیری) بسیار قوی شامل دو ماده موثره پیراکلواستروبین و بوسکالید با قابلیت حرکت به صورت سیستمیک و نیز سیستمیک موضعی در برگ‌ها و بافت گیاهی.

پیراکلواستروبین بازدارنده تولید انرژی در غشای داخلی میتوکندری از طریق ممانعت از چرخه انتقال الکترون در سیتوکروم (کمپلکس) III است که سبب توقف تولید ATP و در نتیجه تولید انرژی می‌شود. بوسکالید نیز با ایجاد اختلال در عملکرد کمپلکس II در زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری در متابولیسم سلول قارچ مشکل ایجاد کرده و تولید انرژی را متوقف می‌نماید. اثر تکمیل کننده این دو مولکول روی یکدیگر عملکرد بهتر و قویتری در کنترل بیماری آلترناریا فراهم می‌آورد.سیگنوم دارای اثر اگ سلنس می‌باشد. که به معنی داشتن آثار مثبت روی گیاه فراتر از فواید ناشی از کنترل صرف بیماری می‌باشد.

در گوجه فرنگی و سیب زمینی این ویژگی به صورت‌های مختلف خود را نشان می‌دهد:

افزایش سرسبزی و شادابی گیاه در اثر افزایش فرایند فتوسنتز

افزایش کیفیت و عملکرد محصول (رنگ گیری بهتر در گوجه فرنگی و افزایش تعداد و اندازه غده سیب زمینی و نیز بازار پسندی آن)

افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی (سرما، گرما و خشکی)

مواردمهم: بیماری آلترناریا یکی از شایع‌ترین بیماری قارچی در گوجه فرنگی و سیب زمینی می‌باشد.از آنجا که پیش بینی زمان رخداد بیماری بسیار مشکل و میزان خسارت بسیار بالا می‌باشد، بهترین روش مبارزه استفاده از سیگنوم به صورت پیشگیری و پیش از ظهور نخستین نشانه‌های بیماری است.جهت سفارش محصول تماس بگیرید.ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات