سم علفکش بوتاکلرمشکفام

سم علفکش بوتاکلرمشکفام

علف کش انتخابی، سیستمیک،بازدارنده سنتز پروتئین که توسط جوانه‌های در حال رشد جذب می‌شوند.

موارد و مقدار مصرف: برنج: برای کنترل و مبارزه با علف‌های هرز یک ساله کشیده برگ و بعضی پهن برگ‌ها در مزارع برنج، قبل از رویش در مزرعه و خزانه به میزان 3 تا 4 لیتر در هکتار، 4 تا 7 روز پس از نشاء کاری توصیه می‌شود.

سازگاری و اختلاط: با اغلب علف کش‌ها قابل اختلاط است.

مقدار مصرف این سم بستگی به میزان آب در دسترس گیاه دارد، بنابراین بهتر است پس از بارندگی و یا آب تخت نمودن مزرعه برنج مصرف شود.

هنگام مصرف نمودن علف کش بوتاکلر، ارتفاع آب مزرعه باید به گونه ای باشدکه آب روی علف هرز سوروف را بپوشاند.

پس از سمپاشی، 2 تا 3 روز از ورود و خروج آب به مزرعه جلوگیری شود.جهت سفارش محصول تماس بگیرید.ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات