سم قارچکش سیگنوم

سم قارچکش سیگنوم

نام عمومی :پیراکلواستروبین+بوسکالید
موارد مصرف :

سیگنوم قارچکشی است با عملکرد حفاظتی (پیشگیری) بسیار قوی شامل دو ماده موثره پیراکلواستروبین و بوسکالید با قابلیت حرکت به صورت سیستمیک و نیز سیستمیک موضعی در برگ‌ها و بافت گیاهی.

نحوه عمل:

پیراکلواستروبین بازدارنده تولید انرژی در غشای داخلی میتوکندری از طریق ممانعت از چرخه انتقال الکترون در سیتوکروم (کمپلکس) III است که سبب توقف تولید ATP و در نتیجه تولید انرژی می‌شود. بوسکالید نیز با ایجاد اختلال در عملکرد کمپلکس II در زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری در متابولیسم سلول قارچ مشکل ایجاد کرده و تولید انرژی را متوقف می‌نماید. اثر تکمیل کننده این دو مولکول روی یکدیگر عملکرد بهتر و قویتری در کنترل بیماری آلترناریا فراهم می‌آورد.ویژگی:

سیگنوم دارای اثر اگ سلنس می‌باشد. که به معنی داشتن آثار مثبت روی گیاه فراتر از فواید ناشی از کنترل صرف بیماری می‌باشد.

در گوجه فرنگی و سیب زمینی این ویژگی به صورت‌های مختلف خود را نشان می‌دهد:

افزایش سرسبزی و شادابی گیاه در اثر افزایش فرایند فتوسنتز

افزایش کیفیت و عملکرد محصول (رنگ گیری بهتر در گوجه فرنگی و افزایش تعداد و اندازه غده سیب زمینی و نیز بازار پسندی آن)

افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی (سرما، گرما و خشکی)

مواردمهم:

بیماری آلترناریا یکی از شایع‌ترین بیماری قارچی در گوجه فرنگی و سیب زمینی می‌باشد.از آنجا که پیش بینی زمان رخداد بیماری بسیار مشکل و میزان خسارت بسیار بالا می‌باشد، بهترین روش مبارزه استفاده از سیگنوم به صورت پیشگیری و پیش از ظهور نخستین نشانه‌های بیماری است.

به هرحال احتمال افزایش وقوع بیماری در شرایط زیر وجود دارد:

دوره‌های متناوب خشکی و بارندگی

افزایش تنش‌های محیطی مانند خشکی

ظهور آفات و عدم مدیریت صحیح تغذیه گیاه

بسته بندی : 500 گرمی

جهت سفارش تماس بگیرید ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات