بذرهندوانه ورلدکوئین میکادو

بذرهندوانه ورلدکوئین میکادو

بذر هنداونه سفید ورلدکوئین (world queen)مناسب جهت کاشت در فضای باز می‌باشد .تولید ژاپن میباشد بذر هنداونه سفید میکادو رقمی زود رس می‌باشد این بذرهندوانه دارای تیپ بلوکی چارلستون گری (charleston grey f1)می باشد.محصول شرکت میکادو ودارای گوشت قرمزوتردشیرین میباشد که دربسته بندی‌های 100گرمی ارائه میشود

جهت سفارش محصول تماس بگیرید

فرم نظرات