بذرگوجه فرنگی رقم8320

بذرگوجه فرنگی رقم8320

بذرگوجه فرنگی 8320 تی دی tdدرفضای باز کشت میشود به شکل گرد میباشد رنگ قرمز با کاسبرگ وسفتی خوب ومیان رس میباشد

مقاومتش دربرابرویروس موزاییک و ویروس پژمردگی لکه ای ویروس سرجمک بسیاربالاست ساخت کشورتایلند وشرکت سمینیس(seminis)است

حجم و پوشش برگی بسیار عالی ای دارد و آفتاب سوختگی بسیار کمی داردجهت سفارش محصول تماس بگیریدارسال به سراسرکشور

 

فرم نظرات