بذرگوجه فرنگی TD F1

بذرگوجه فرنگی TD F1

بذر گوجه فرنگی تی دی tD اریجن هلند سرعت رشد ان متوسط است دربین کشاورزان بازارپسند میباشد
عمق کاشت این بذر1 الی2 سانتی متراست بسته بندی قوطی ۵۰۰۰عددی است

جهت سفارش محصول تماس بگیرید ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات