بذرهندوانه میکادو ساترن

بذرهندوانه میکادو ساترن

بذر هندوانه میکادو ساترن (saturn mikado)یکی از پروفروشترین بذر ومناسب‌ترین بذر برای کشت میباشد وبه دلیل داشتن ضخامت مناسب پوست میوه از ماندگاری بالایی در حمل و نقل نسبت به سایر  هندوانه‌ها برخوردار می‌باشد همچنین ازنوع کریمسون سوئیت خطی(vatermelon saturn mikado) به شکل گرد وساخت کشورژاپن است.نوع برندمیکادومیباشد.جهت سفارش محصول تماس بگیرید.ارسال به سراسرکشور