بذرگوجه فرنگی مارول

بذرگوجه فرنگی مارول

بذرگوجه فرنگی مارول هیبریدmarvel f1 دارای بوته قوی وخوشرنگ میباشد.مقاومت دربرابرویروس ونماتد دارد.محصول شرکت دایموند اسپانیا است. مناسب عرضه دربازارکشاورزی دربین کشاورزان قراردارد.جهت سفارش محصول تماس بگیرید ارسال به سراسرکشور