بذرپیازمینروا

بذرپیازمینروا

بذرپیاز مینرواهیبرید(minerva)سفیدرنگ ودارای شکلی گردویکنواخت ساخت کشور ارژانتین است که توانسته توجه خود را دربین کشاورزان جلب کند.عرضه وپخش بذر پیازدر سراسر کشور .فروش بذرپیازمینروابا کیفیت بالا.مناسبترین بذرپیازمینروا را از ما بخواهید.جهت سفارش تماس بگیرید.

فرم نظرات