بذرگوجه فرنگی باسیمو

بذرگوجه فرنگی باسیمو

بذر گوجه فرنگی باسیمو(bassimo) رقمی نسبتا میان رس است که در شرایط عادی تقریبا حدود ۸۵ روزبعد از انتقال نشا به زمین اصلی محصول می‌دهد.گوجه باسیمو مناسب کشت در فضای باز است و در مناطقی با دوره‌ی رشد نسبتا کوتاه‌تر مناسب است.این بذردرمیان کشاورزان بسیارپرطرفدارمیباشد

مقدار عملکرد گوجه باسیمو به میزان رشد رویشی و رسیدگی قبل از گلدهی بستگی دارد و بنابراین باید تغذیه فاز رویشی تکمیل شود.گوجه فرنگی هیبرید باسیمو مقاومت نسبی خوبی نسبت به عوامل بیماری گر قارچی و ویروسی و شوری و گرمای مناطق جنوبی کشور دارد. گوجه باسیمو محصول شرکت سمینیس  المان و به لحاظ ظاهر بازارپسند قابلیت تازه خوری دارد.متحمل به بیماری ها
مقاومت نسبتا بالا به شوری
قابلیت کشت در مناطق مرطوب
پوشش برگی مناسب.جهت سفارش محصول تماس بگیرید .ارسال به سراسرکشور