سم علفکش نوینو

سم علفکش نوینو

ماده موثر این علفکش بیس پیریباک است با فرمولاسیون ویژه که آن را از سموم مشابه متمایز میسازد یعنی ۴ برابر نومینی ماده موثر دارد. بهترین دز مصرف آن ۱۰۰ سی سی در هکتار است. اگر ۲۰۰ لیتر آب در هکتار زده شود و علفها ریز باشند و سمپاشی اصولی انجام شود ۶۵ سی سی در هکتار هم جواب میدهد .قبل از مصرف نوینو باید آب مزرعه را تخلیه کرد تا علفها از آب بیرون باشند و در معرض ذرات سم قرار گیرند و تا ۲۴ ساعت هم علفها نباید زیر آب بروند.علف کش نوینو novino ساخت بایرالمان کنترل کننده همه علف‌های هرز غالب برنج نازک برگ ها-پهن برگ-جگن هابه صورت فروش ویژه درخدمت کشاورزان عرضه میشود.جهت سفارش محصول تماس بگیرید.ارسال به سراسرکشور

فرم نظرات